Narušení plynulosti řeči

Balbuties (Koktavost) nebo Tumultus sermonis (Breptavost)

jsou stavy, kdy dochází buďto ke zrychlení tempa řeči až do překotnosti, při níž se snižuje srozumitelnost řeči, nebo kdy je řeč přerušována křečemi svalů mluvidel a fonačního ústrojí.

Velmi důležitá je v rámci terapie dítětě s koktavostí již prevence v raném a předškolním věku, významnou součástí rehabilitace je rodič. Je třeba dodržet několik zásad: nemít nepřiměřená očekávání , odstranit situace, kterých se evidentně bojí, vyhýbat se rozrušení (i pozitivnímu), nepřerušovat dítě, nevyžadovat direktivně řečový projev, nepřipouštět náhlé změny, důležité rozhovory vést zásadně v nepřítomnosti dítěte.

Dále existuje celá řada metod jak pro děti předškolního, školního věku, tak pro dospělé (dechová cvičení, fonační cvičení, cvičení plynulosti mluvy atd.), které jsou součástí logopedické terapie.

Příznaky breptavosti se více projevují v dospívání a dospělosti než v dětství. Terapie vyžaduje zcela jiný přístup než terapie dětí. Prognóza závisí na včasném podchycení poruchya dostatečně dlouhém nácviku  a kontrolách (časté recidivy)

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz