Poruchy hlasu

Nejčastěji přicházejí rodiče s dítětem do logopedické ambulance s funkční poruchou hlasu z přemáhání hlasu - hlasové uzlíky,hyperkinetická dysfonie. Vzniká z nadměrného přetěžování hlasivek mluvením nebo zpěvním hlasem, většinou při špatné hlasové technice.

Hlas je zastřený, projevuje se hlasová únava a chrapot, nedomykavost. Kvalita hlasu se dalším přetěžováním horší.

Poruchy z přemáhání vznikají jak u dětí tak u dospělých pacientů, a můžou postihnout jak hlasy neškolené tak i hlasové profesionály.

Pro děti je typická dětská hyperkinetická dysfonie často po vstupu do mateřské školy, kdy se snaží navzájem překřikovat, na dětských táborech atd.

Terapie spočívá v odstranění základní příčiny - tedy omezení hlasové námahy a reedukací hlasu (speciální hlasová cvičení).




Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726



tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz