Poruchy zvuku řeči

Nejčastější poruchou zvuku řečiu dětí  (hlasu) je huhňavost (rhinofonie aperta-otevřená, rhinofonie clausa -zavřená). Nejčastější příčinou je hypertrofie nosní mandle a špatný návyk po adenotomii -odstranění nosních mandlí, či důsledek nesprávného mluvního vzoru.

Při adekvátní terapii lze docílit úplné úpravy.

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz