Získané organické poruchy

Afázie

patří do souboru vyšších kortikálních poruch v důsledku ložiskového poškození mozku, nejčastěji následkem cévní mozkové příhody, úrazu či degenerativního onemocnění. Jsou narušeny  kognitivní funkce - receptivní (vnímání a třídění informací), schopnost zpracování informací (myšlení), expresivní (výsledná reakce, výstup zpracování reality - řeč, gestikulace, grafický projev, praxie). Pacient má mnoho příznaků, které se nejčastěji v různých kombinacích, množství a kvalitě vyskytují (např. deformace slov, snížená schopnost větného vyjádření, poruchy rozumění, ulpívání, porucha pojmenování, překotná mluva se sníženou srozumitelností).P

Prognóza závisí na typu a stupni afázie, rozsahu poškození a také na včasné terapii.

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz