O nás

     Rádi vám poskytneme logopedickou péči - diagnostickou, konziliární a terapeutickou pro děti předškolního a školního věku a dospělé všech věkových skupin.

Specializujeme se především na

 • nápravu všech poruch výslovnosti mladších i starších dětí a dospělých

 • terapii koktavosti a breptavosti

 • terapii dysfázie, opožděného vývoje řeči

 • hlasové poruchy

 • poruchy zvuku řeči

 • terapii komunikačních obtíží u nemocných s dětskou mozkovou obrnou

 • terapii komunikačních obtíží u nemocných s neurologickými poruchami

 • terapii komunikačních obtíží u dětí s psychomotorickým opožděním

 • myofunkční terapie

 • prevenci školních obtíží

   

  Terapie probíhá hravou formou, používáme didaktické pomůcky a hračky, počítačové programy, iPad.

                  

V terapii uplatňujeme přístupy a principy, které plně respektují klienta - a to zejména princip minimální akce, relaxace (terapie probíhá při maximálním duševním a tělesném uvolnění a s co nejmenší námahou), princip komplexnosti, rovnocenosti klienta a terapeuta, princip krátkodobého, ale častého procvičování, celostního přístupu, včasné stimulace, princip imitace normálního, přirozeného vývoje řeči, multisenzoriálního přístupu

 

 • Specializujeme se  také na klienty se získanou organickou poruchou řečové komunikace -  Afázie, jejíž nejčastější příčinou je cévní mozková příhoda (CMP)  (viz. Spolupráce)   

 

        

 

Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami (máme smluvní vztah s pojišťovnami 111, 207, 201, 211, 205)


 

Těšíme se na spolupráci  

PhDr. Jana Schaeferová,  Mgr. et Mgr. Tereza Mollíková, Mgr. Kamila ŽárskáMgr. Anna Pilařová, Mgr. Barbora Dvořáková, Mgr. Eva Rádlová, PhD. 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz