Příprava předškoláka

Školní docházka a nástup dítěte do první třídy je obrovským a velmi důležitým krokem v životě dítěte i celé rodiny.


To, že Vaše dítě bude dobře připravené na školní docházku, bude úspěšné a spokojené, bude rádo chodit do školy, zažije školní úspěchy, zvládne drobné neúspěchy, vybuduje si místo v kolektivu, to vše je podle našeho názoru nezbytným předpokladem šťastného dítěte.

 Pokud budou děti dobře připravené na vstup do školy, nepocítí první velké neúspěchy, ale naopak získají sebedůvěru a v neposlední řadě, kladný vztah ke vzdělání a vzdělávání vůbec.

Proto jsme pro Vás a Vaše děti připravili řadu kurzů akreditovaných MŠMT pro předškoláky, školáky a děti s poruchami učení.

Věříme, že spokojenost dítěte ve škole určuje jeho další spokojenost a úspěšnost v celém životě.

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz