Grafomotorika a rytmická cvičení

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při kreslení a psaní. Patří do ní hrubá motorika, tedy motorické funkce paže, ramene a lokte, a jemná motorika, motorika prstů a dlaně. Náleží sem také motorika očních pohybů a motorika mluvidel, tedy artikulačních orgánů, a vizuomotorika (souhra mezi okem a rukou). S grafomotorikou také souvisí zrakové a sluchové vnímání, koncentrace pozornosti a lateralita (nejznámější projevy laterality jsou praváctví a leváctví).

Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace (souhra) zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.


Grafomotorika a rytmická cvičení

Náplní kurzu jsou aktivity, které pomocí rytmických cvičení pomáhají v rozvoji grafomotoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku.

Jedná se o to, jak hravou formou, která je pro děti nejpřitažlivější, využít rytmus při psaní a kreslení a tím současně rozvíjet jejich smyslové vnímání a tvořivost. 

Za účinná opatření při rozvíjení grafomotoriky považujeme využití rytmu a hravé způsoby psaní "jedním tahem". Aktivita dětí je podněcována obrázky, které děti kreslí v rytmu říkadel nebo v nich hledají schované písmeno. Poskytujeme jim prostor pro vlastní tvorbu slovesnou a výtvarnou.
Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz