Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku

dle Mgr. Jiřiny Bednářové

Akreditace MŠMT ČR č.j. 21077/05-25-196

                    

Program:            


  • diagnostika a příčiny grafomotorických obtíží           
  • rozbor kresby           
  • rozvoj jemné motoriky           
  • lateralita          
  • úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou          
  • uvolňovací a rozcvičovací cviky           
  • grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte            
  • řazení grafomotorických prvků         
  • příprava na písmo          
           
                   
                      
                    
                     
                        
                        
                      

         


Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz