Narušená komunikační schopnost v důsledku poruch řeči

Zde uvádíme pouze stručný výčet nejčastějších logopedických obtíží v různých oblatech řeči:   

                                                 

  • poruchy vývoje řeči                             opožděný vývoj řeči  nebo  vývojová dysfázie
  • získané organické poruchy                   afázie
  • poruchy zvuku řeči                              huhňavost - rinofonie
  • poruchy narušení plynulosti řeči           koktavost nebo breptavost
  • poruchy artikulace řeči                       dyslalie
  • narušení grafické stránky řeči               dyslexie. dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
  • poruchy hlasu                                    dysfonie, hlasové uzlíky

 

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz