Narušení grafické stránky řeči

V péči klinického logopeda by měli být děti nebo dospělí s narušením grafické stránky řeči (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další specifické poruchy učení..) tehdy, jsou-li tyto obtíže komplikací původní diagnózy (velmi často jako rezidua vývojové dysfázie).

Pokud klient nemá mimo dyslexii a dygrafii žádné další problémy ve smyslu narušené komunikační schopnosti, patří terapeutická péče do působnosti pedagogicko-psychologických poraden, speciálních pedagogů, případně psychologů v těchto poradnách.

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz