Narušení artikulace, článkování

Nejčastější poruchou komunikačních schopností u dětí je dyslalie.

 Dyslalie (patlavost) je neschopnost používat jednotlivé hllásky či skupiny v mluvené řeči podle stanovených ortoepických norem, Hláska je tvořena na nesprávném místě. Dítě hlásku vynechává, nahrazuje jinou hláskou nebo tvoří chybně. (viz. Vývoj artikulace).

Včasné zahájení úpravy artikulace u předškolních dětí je velmi důležité, výslovnost by ideálně měla být upravena do nástupu do školy, maximálně do ukončení 1. ročníku. Důležité je při jakýchkoli pochybnostech vyhledat včasnou radu klinického logopeda.

V logopedické praxi je jednou z účiných forem prevence depistáž - cíleně zaměřená na předškolní věk.


U dětí školního věku záleží na osobní motivaci.

U dospělých pacientů je osobní motivace silná a proto je téměř vždy úspěch zaručen.


Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz