KUMOT

Skupinový  program pro  rozvoj motoriky a sociálních dovedností

Akreditováno MŠMT ČR - č.j. 42446/2013-1-934


 • zaměřený na procvičování a rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností
 • program je určený pro děti od 5 do 8 let
 • vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi
 • v jedné skupině je 6 -8 dětí 
 • školní a předškolní děti lze zařadit do společné skupiny 
 • celý program sestává z 10 sezení, skupiny probíhají 1x týdně, vždy 60 minut, rodiče se skupiny neúčastní 
 • po ukončení programu se psycholog/spec. pedagog setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků  o dítěti, včetně výchovných závěrů 
 • s programem mohou pracovat psychologové nebo speciální pedagogové na ped. psych. poradnách, SPC i speciálních školách  s platným osvědčením 

Výsledky

 • schopnost uvolnění, otevřenější komunikace  
 • lepší ovládání impulsů, uvolnění agresev
 • zlepšení hrubé motoriky
 • schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně 
 • lepší ovládání mluvidel 
 • radostnější dítě

Kontakt

PhDr. Jana Schaeferová Ambulance klinické logopedie ambulance Poliklinika Bioregena,Vajgarská 1141,
Praha 9

ambulance Zš Ge Janouška,
Ge Janouška 1006,
Praha9


konzultace tel. 606 494 603

amb Bioregena
tel. 773 186 726tel. Gen Janoušek
amb I tel. 775 603 107
amb II tel. 774 487 071
amb III tel. 771 172 050
janaschaeferova@email.cz bioregena.logopedie@seznam.cz